نگاهی به مطبوعات: از زندان محققان آمریکایی تا نگاه به برجام

30 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واکنش یک آمریکایی پیشتر زندانی در اوین به حکم ده سال زندان برای یک آمریکایی دیگر در ایران، نگاه مقام های آمریکایی به برجام و استراتژی دولت ترامپ در سوریه موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.