نگاهی به مطبوعات: آزمایش موشکی کره شمالی و پیوند آن با برنامه موشکی سپاه

10 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی داریم به برخی مقاله های دست چین شده درباب موضوعات روز، مرتبط با آزمایشات موشک بالستیک کره شمالی و پیوند آن با برنامه های موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و کمکهای مالی ایران به اساتید دانشگاههای معتبر آمریکا برای تبلیغ سیاستهایش.