نگاهی به مطبوعات: چالشهای پیش روی روحانی

14 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی مقالات را به موضوع چالشهای رودروی وی اختصاص داده ایم که پیشینه کار در سمت های اطلاعاتی و امنیتی دارد.