نگاهی به مطبوعات: تاثیر متقابل بحران هسته ای کره شمالی

20 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تاثیر متقابل بحران هسته ای کره شمالی و توافق هسته ای ایران، سیاست تغییر رژیم و محرومیت دو فوتبالیست تیم ملی ایران موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.