نگاهی به مطبوعات: سفر خاورمیانه ای جرد کوشنر

02 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفر خاورمیانه ای جرد کوشنر، نقش ایران در روابط کره شمالی و سوریه و آینده برجام موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.