نگاهی به مطبوعات: سرنوشت برجام

03 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرنوشت برجام، پایان دسترسی به اپلیکشین های فروشگاه اپل در ایران، بازگشت خودروسازان اروپایی به بازار ایران و دوگانگی برخورد شرکت های غربی موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است