نگاهی به مطبوعات: مدیریت بحران هاروی و کره شمالی

08 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدیریت بحران هاروی و کره شمالی، تغییر رژیم در پیونگ یانگ و تهران، استفاده کارآمد از تحریم های آمریکا، مدیریت فشار بر جمهوری اسلامی و همکاری با اریتره علیه ایران موضوع پنج مقاله در چند نشریه انگلیسی زبان است. [[PKG]]