نگاهی به مطبوعات: روحیه مردم آمریکا در مقابله با توفان هاروی

09 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روحیه مردم آمریکا در مقابله با توفان هاروی، رابطه تغییرات اقلیمی کره زمین با توفان هاروی، چالش بازرسی از مراکز نظامی مشکوک ایران و آینده برجام موضوع پنج مقاله در چند نشریه انگلیسی زبان است.