نگاهی به مطبوعات: نقش چین در پیشرفت برنامه جنگ افزار هسته ای کره شمالی

16 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش چین در پیشرفت برنامه جنگ افزار هسته ای کره شمالی، استراتژی آمریکا در برابر پیونگ یانگ و پکن، و درخواست ژاپن از ایران برای همکاری بر سر کره شمالی موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.