نگاهی به مطبوعات: رایزنی دیپلماتیک آمریکا با چین و روسیه برای مدیریت بحرانهای بین المللی

17 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رایزنی دیپلماتیک آمریکا با چین و روسیه برای مدیریت بحران های بین المللی، پیامد حمله هوایی به تاسیسات تسلیحاتی سوریه، احتمال وقوع جنگ بعدی در خاورمیانه، رویکرد درست در قبال ایران و نگاهی به تغییر فضای شهر قم موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.