برجام و سخنان سران ایران و آمریکا در سازمان ملل از نگاه مطبوعات انگلیسی زبان

30 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویکرد جامعه جهانی به توافق هسته ای، استراتژی دولت ترامپ در برابر ایران و سخنرانی روسای جمهوری آمریکا و ایران در سازمان ملل متحد موضوع چند مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.