نگاهی به مطبوعات: استراتژی دولت ترامپ در برابر روابط تجاری اروپا با ایران

28 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استراتژی دولت ترامپ در برابر روابط تجاری اروپا با ایران، نظر مدیر سی آی ای درباره نقش سپاه در تجارت در جمهوری اسلامی و ارتباط تهران با القاعده موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.