نگاهی به مطبوعات: استراتژی دولت ترامپ در برابر روابط تجاری اروپا با ایران

28 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

استراتژی دولت ترامپ در برابر روابط تجاری اروپا با ایران، نظر مدیر سی آی ای درباره نقش سپاه در تجارت در جمهوری اسلامی و ارتباط تهران با القاعده موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.