نگاهی به مطبوعات: تلاش های وزیر دارایی آمریکا در خاورمیانه

04 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

تلاش های وزیر دارایی آمریکا در خاورمیانه، همکاری دو حزبی در کنگره علیه ایران، واکنش تهران به فشارهای آمریکا، انتقادها از استراتژی ترامپ در سوریه و چالش پیش روی رهبر عراق در برابر واشنگتن و تهران موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.