نگاهی به مطبوعات: استراتژی امنیت ملی نوین آمریکا

01 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استراتژی امنیت ملی نوین آمریکا، سفر معاون ریاست جمهوری آمریکا به افغانستان و پیامد رای گیری سازمان ملل بر سر اورشلیم موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.