نگاهی به مطبوعات: مسولیت آمریکا در برابر اعتراضات سراسری در ایران

19 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسولیت آمریکا در برابر اعتراضات سراسری در ایران، کشته شدن چند معترض در زندان، نقش رسانه های اجتماعی و آینده توافق هسته ای موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.