نگاهی به مطبوعات: نقش آمریکا در برابر اعتراضات سراسری در ایران

20 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش آمریکا در برابر اعتراضات سراسری در ایران، تاثیر این اعتراضات بر آینده برجام و احتمال وضع تحریم های جدید موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.