نگاهی به مطبوعات: سفرهای خاورمیانه ای و اروپایی معاون ریاست جمهوری

29 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفرهای خاورمیانه ای و اروپایی معاون ریاست جمهوری و وزیر امورخارجه آمریکا، اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد درباره ایران، آینده مبهم برجام و استراتژی واشنگتن در سوریه موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.