نگاهی به مطبوعات: تلاش برای آزادی یک ایرانی آمریکایی زندانی در تهران

13 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش برای آزادی یک ایرانی آمریکایی زندانی در تهران، نارضایی عمیق مردم ایران از فساد اقتصادی و استقبال مصر از شدت عمل آمریکا در برابر گروه های تروریستی وابسته به اخوان المسلمین موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.