نگاهی به مطبوعات: سرنوشت توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهان

16 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرنوشت توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهان، تهاجم نظامی سوریه برای شکست آخرین مناطق تحت کنترل مخالفان و آینده یمن، کشوری که هشت میلیون از جمعیت ۲۶ میلیونی آن به گفته سازمان ملل با خطر گرسنگی موجه اند، موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.