نگاهی به مطبوعات: بررسی سیاست تغییر رژیم در ایران

02 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی سیاست تغییر رژیم در ایران، رویکرد دولت ترامپ به برجام و موضع اروپا در این باره موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.