نگاهی به مطبوعات: تاثیرات تیم امنیت ملی جدید دولت ترامپ

09 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تاثیرات تیم امنیت ملی جدید دولت ترامپ، سرنوشت یک آمریکایی زندانی در تهران، چالش های اروپا و آمریکا بر سر ایران و سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی موضوع شش مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.