اختلاف آمریکا و اروپا بر سر توافق اتمی ایران از نگاه نشریات انگلیسی زبان

13 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنش در روابط آمریکا و اروپا بر سر اصلاح توافق هسته ای ایران و رویکرد واشنگتن در برابر دو همسایه شمالی ایران موضوع دو مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.