بررسی رسانه های انگلیسی زبان

23 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلایل و پیامدهای تقویت پنجاه درصدی دلار در برابر ریال در بازار ایران و تمدید تحریم های حقوق بشری ایران از سوی اروپا موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.