بررسی مطبوعات

24 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استراتژی دولت ترامپ در سوریه، افزایش احتمال برخورد ایران و اسرائیل و پیامدهای بحران پولی در ایران موضوع چند مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.