نگاهی به مطبوعات: چشم انداز مذاکرات آمریکا و کره شمالی

30 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چشم انداز مذاکرات آمریکا و کره شمالی، سرنوشت وزیر خارجه بالقوه دولت ترامپ، حمایت نمایندگان پارلمان اروپا از برجام و استراتژی واشنگتن در برابر مداخله ایران در سوریه موضوع شش مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.