نگاهی به مطبوعات: انگیزه های رهبر کره شمالی در مذاکرات با همسایه جنوبی و آمریکا

07 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انگیزه های رهبر کره شمالی در مذاکرات با همسایه جنوبی و آمریکا، انتصاب سفیر جدید آمریکا در آلمان همزمان با سفر صدر اعظم آلمان به واشنگنتن و نخستین ماموریت وزیر خارجه جدید آمریکا در بروکسل موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.