نگاهی به مطبوعات: نخستین اولویت وزیر خارجه آمریکا

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نخستین اولویت وزیر خارجه آمریکا، سه آزمون سرنوشت ساز پیش روی پرزیدنت ترامپ، حکم دادگاه نیویورک علیه ایران و نحوه شکل گیری برجام موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.