نگاهی به مطبوعات: موج جدید تحریم های دولت ترامپ علیه ایران

21 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موج جدید تحریم های دولت ترامپ علیه ایران، مکاتبات رئیس جمهوری آمریکا با کشورهای عرب خاورمیانه، ریشه یابی برخورد نظامی اسرائیل و ایران و واکنش اتحادیه اروپا موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.