نگاهی به مطبوعات: پیامدهای خشونت در غزه و انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم

25 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیامدهای خشونت در غزه و انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.