نگاهی به مطبوعات: رویکرد دولت ترامپ در برابر مشکل هسته ای پیونگ یانگ و تهران

11 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویکرد دولت ترامپ در برابر مشکل هسته ای پیونگ یانگ و تهران، ارتباط تعرفه های آمریکا بر اروپا با ایران و همکاری روسیه و اسرائیل در سوریه موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.