نگاهی به مطبوعات: سیاست دولت ترامپ در برابر کره شمالی و ایران

18 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اجلاس گروه هفت، سیاست دولت ترامپ در برابر کره شمالی و ایران و سفر اروپایی نخست وزیر اسرائیل موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.