نگاهی به مطبوعات: پیامدهای سفر رئیس جمهوری ایران به سوئیس و اتریش

12 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیامدهای سفر رئیس جمهوری ایران به سوئیس و اتریش، افزایش فشارهای آمریکا بر ایران و خنثی شدن توطئه ای تروریستی علیه یک گروه اپوزیسیون در فرانسه موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.