نگاهی به مطبوعات: مشکلات رژیم ایران در رویاروئی با ناآرامی ها و اعتراضهای داخلی

13 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشکلات رژیم ایران در رویاروئی با ناآرامی ها و اعتراضهای داخلی، سخنان نتانیاهو خطاب به رهبران اروپائی هوادار برجام، لغو سفر نخست وزیر ژاپن به ایران، و اعلام تشکیل نیروی ضربتی مشترک آمریکا و اسرائیل برای مقابله با حکومت ایران از جمله مطالبیست که در روزنامه های انگلیسی زبان امروز مورد بررسی قرار گرفتند