نگاهی به مطبوعات: واکنش های اسرائیل، آمریکا و رهبران یهودی به سفر روحانی به اتریش

14 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واکنش دولت ترامپ، نخست وزیر اسرائیل و رهبر جامعه یهودیان وین به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اتریش و وضعیت پرونده وزیر اسرائیلی متهم به جاسوسی برای ایران موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است. [[PKG]]