نگاهی به رسانه ها: چالش های پیش روی پرزیدنت ترامپ

27 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چالش های پیش روی پرزیدنت ترامپ در از سر گیری روابط آمریکا و روسیه و ابهام در ماموریت ناتو موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.