نگاهی به مطبوعات: گزینه های اروپا در دفاع از برجام

04 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گزینه های اروپا در دفاع از برجام، جلسه کاخ سفید درباره ایران و حمایت یک عضو با نفوذ کنگره از موضع اسرائیل در برابر ادامه حضور نیروهای ایران در سوریه موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.