نگاهی به مطبوعات: سقوط قدرت خرید مردم در ایران

05 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سقوط قدرت خرید مردم در ایران، استراتژی دولت ترامپ در برابر جمهوری اسلامی و خلف وعده ترکیه در آزادی کشیش آمریکایی، موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.