نگاهی به مطبوعات: واکنش مردم تهران، اسرائیل و روزنامه آمریکایی به مذاکره احتمالی آمریکا و ایران

10 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واکنش مردم تهران، دولت اسرائیل و یک روزنامه آمریکایی به پیشنهاد مذاکره رهبران آمریکا و ایران موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.