نگاهی به مطبوعات: ظرفیت های آمریکا در جلوگیری از تلاش احتمالی ایران برای ناآرام کردن تنگه هرمز

11 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ظرفیت های آمریکا در جلوگیری از تلاش احتمالی ایران برای ناآرام کردن تنگه هرمز و حملات تروریستی در خاورمیانه موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.