نگاهی به مطبوعات: ادامه بحث ها درباره برجام

25 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ادامه بحث ها درباره برجام، فعالیت های ایران در دریای سرخ و تلاش ایران برای حل مشکلات ارزی اش موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان امروز است.