نگاهی به مطبوعات: بازتاب تشکیل گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تشکیل گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، ناتوانی چین و اروپا در حفظ اقتصاد ایران از تحریم های آمریکا و احتمال تحریم چین از سوی آمریکا به خاطر خرید نفت از ایران موضوع سه مقاله در نشریات آمریکایی است.