نگاهی به مطبوعات: بازداشت دو ایرانی متهم به جاسوسی برای تهران

30 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازداشت دو نفر که در آمریکا به جاسوسی برای حکومت ایران متهم شده اند موضوعی است که از روزنامه های امروز آمریکا از زوایای گوناگون به آن پرداخته اند.