نگاهی به مطبوعات: تحریم ها با حداقل معافیت

01 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحریم ها با حداقل معافیت، دور شدن تدریجی مسکو از تهران در سوریه و راهکار مشترک ایران، روسیه و ترکیه در برابر تحریم های مالی آمریکا موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.