بررسی مطبوعات

08 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مخمصه نامعلوم اتباع خارجی زندانی در ایران، اعتصاب غذای فعالین حقوق بشری در زندان اوین و فشارها برای جلوگیری از صادرات میعانات گازی ایران موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.