نگاهی به مطبوعات: افزایش فشار آمریکا بر ایران در منطقه

22 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش فشار آمریکا بر ایران در منطقه و نتایج تحریم و فساد بر گردشگری و زندگی روزمره مردم ایران موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.