کنایه زیباکلام به مقامات ایران: واقعا دستمریزاد به عربستان که می‌تواند در کشور ما اعتراض راه بیاندازد

14 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گذشت یک هفته از اعتراض های سراسری در ایران رسانه ها همچنان به بحث پیرامون علل و پیامدهای این جنبش پرداخته و از زاویه های گوناگون مساله را بررسی کرده اند.