گینگریچ: همکاری آمریکا و شورای ملی مقاومت می‌تواند به از هم پاشیدن رژیم ایران منجر شود

29 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوریخواه پیشین مجلس نمایندگان آمریکا می گوید امیدوار است رهبر شورای ملی مقاومت ایران برای دیداری رسمی از آمریکا به این کشور دعوت شود تا ضمن ملاقات با مقامات آمریکائی توانائی های بالقوه این شورا علیه مقاومت در برابر دیکتاتوری را تشریح کند. گزارش فرهاد پولادی