عدم حضور پادشاه عربستان در کمپ دیوید نشانی از اختلاف دو کشور است

21 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با حضور صرفا دو امیر از شش رهبر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ادامه اختلاف بین این کشورها با آمریکا بر سر پرونده اتمی ایران،جنگ داخلی سوریه و جنگ یمن پدیدارتر می شود.همچنین برکناری برخی از اعضای حلقه داخلی بشار اسد،حاکی از وجود تنش دربین مقامات دمشق بر سرحضور و نفوذ ایران است.گزارش فرهاد پولاری