نگاهی به مطبوعات: نگاهی به روابط تهران و دیلی در آستانه سفر نخست وزیر هند

28 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به روابط ایران و هند در آستانه سفر نخست وزیر آن کشور به تهران از دید وبسایت تلویزیون دهلی نو و تحلیلی بر پنجاه سالگی انقلاب فرهنگی چین از نشریه تایم دو موضوعی است که امروز در بررسی رسانه ها به آن می پردازیم