نگاهی به مطبوعات: بازتاب سفر نخست وزیر هند به ایران

04 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقالات امروز نشریات آمریکایی را به موضوعاتی پیرامون: سفر نخست وزیر هند به ایران، مسائل حل نشده بین ترکیه و اتحادیه اروپایی و نقش احتمالی عربستان سعودی در حملات یازدهم سپتامبر، اختصاص داده ایم.